Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image
Velilere Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim özelliklerine göre velilerle bireysel görüşmeler yapılarak işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Her sınıf düzeyinde öğrencilerle yapılan bilgilendirmelerin velilere hitap eden kısmı sunumlar eşliğinde kendilerine de sunulmaktadır. Anlatılan konular; sınıf geçme ve sınav yönetmeliği, ders seçimi ve önemi, YGS-LYS bilgilendirme, sınav kaygısıyla baş etme v.b.

SINIF DÜZEYİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

 9.SINIF

•         Oryantasyon çalışmaları,

•         Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları,

•         Ders seçimi ve meslek seçiminde yönlendirmelerde bulunmak.

•         Ders çalışma  becerilerinin kazandırılması

•         Yönetmeliklerle ilgili öğrencilere seminer verilmesi

•         İlgi-yetenek envanterinin uygulanması. ( Öğrencilerin kendi özelliklerini daha iyi tanımaları ve sene sonunda yapılacak ders seçimlerine yardımcı olmak amacıyla

•         Grup rehberliği çalışmalarını planlamak.

•        Bireysel psikolojik danışmanlık görüşmeleri        

10. SINIFLAR

•        Bireysel psikolojik danışmanlık görüşmeleri

•        Ders çalışma  becerilerinin kazandırılması

•        Grup görüşmelerinde ders çalışma sıkıntılarının ele alınması, verimli ders çalışma yollarıyla ilgili öğrencilerin yönlendirilmesi

•         Grup görüşmelerinde kendisiyle ve çevresiyle uyumlu ilişkiler geliştirebilmesi için yapılan yönlendirmeler

11.SINIFLAR

•         Her öğrenciye bireysel çalışma özelliklerine göre ders çalışma programı yapılması

•         Üniversiteye giriş sınavlarının yapısıyla (YGS-LYS) ilgili öğrencilere seminer verilmesi

•         Üniversiteye giriş sınav sistemi, sınavlarda dikkat edilecek noktalar(sınav taktikleri) ve sınav kaygısıyla ilgili olarak hazırlanan kitapçığın öğrencilere dağıtılması

•         Öğrencilerle grup rehberliği çalışmalarında, 11.sınıfta dikkat edecekleri noktaların ve mesleki hedeflerinin ele alınması

•         Üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmesi

•         Yaşadığı problemlerle ilgili çözüm yolları üretebilmesine yardımcı olma amacıyla bireysel psikolojik danışmanlık görüşmeleri

12. SINIFLAR

•         Her öğrenciye bireysel çalışma özelliklerine göre ders çalışma programı yapılması

•         Üniversite, fakülte ve bölüm tanıtım seminerlerinin düzenlenmesi

•         Sınav kaygısıyla ilgili seminer verilmesi

•         Üniversite sınav sürecine yönelik konularda sınıflarda öğrencilerin bilgilendirilmesi

•         Grup rehberliği yoluyla, mesleki hedef, hedef netlerinin belirlenmesi, sınav taktikleri, sınav stresi konularında bilgilendirme, değerlendirme ve yönlendirme yapılması

•         YGS ve LYS’ye başvurularda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi

•         Yaşadığı problemlerle ilgili çözüm yolları üretebilmesine yardımcı olma amacıyla bireysel psikolojik danışmanlık görüşmeleri

Tercih sürecinde bireysel yönlendirme hizmetleri