PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (PDR)

 AMACIMIZ

Öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına, gerçekçi kararlar alabilmelerine, yeteneklerini geliştirebilmelerine, problem çözmelerine, çevresiyle ve kendisiyle uyumlu ilişkiler kurabilmelerine yardımcı olmaktır.

İLKELERİMİZ

  • Öğrencilerimizin PDR’ ye kendi isteğiyle –gönüllü- gelmeleri önemlidir.
  • Öğrencilerimizle yaptığımız görüşmeler gizlilik temeline dayanır.
  • Öğrenciler hangi özelliklere sahip olurlarsa olsunlar bizim için değerlidirler.
  • Öğrenciye yardımcı olabilmek için gerektiğinde kendisine en yakın olanlarla işbirliği içinde çalışılır.

 Okulumuzdaki rehberlik çalışmaları “gelişimsel ve önleyici rehberlik “ temeline dayanmaktadır.