Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image
Öğrencilere Yönelik PDR Çalışmaları

KİŞİSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 Öğrenciyi Tanıma Ve İzleme Çalışmaları: Öğrencilerle yapılan bireysel görüşmelerin yanında, sınıf-branş öğretmenleriyle ve ailelerle gerekli toplantılar yapılarak bilgi akışı ve paylaşımı sağlanmaktadır.

Test Ve Envanter Uygulamaları: Öğrencinin kendini daha iyi tanımasına yardımcı olmak amacıyla uygulanmaktadır.

Bireysel Psikolojik Danışma Görüşmeleri: Yaşadığı problemlerle ilgili çözüm yolları üretebilmesine yardımcı olmak, öğrenciyi tanımak, potansiyelini en üst düzeyde ortaya koyabilmesini sağlamak gibi amaçlarla yapılmaktadır.

 MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

*Bireysel Rehberlik: Kendi özellikleriyle, mesleklerin gerektirdiği nitelikler arasında ilişkiler kurabilmelerine yardımcı olmak.

*Grup Rehberliği: Gelecek planlarına ve kendi ilgi ve yeteneklerine uygun mesleki hedefler oluşturabilmelerine destek olmak.

*Test - Envanter Uygulamaları: Her bir sınıf düzeyinde ders ve meslek seçimine yardımcı olmak.

* Seminerler: Üniversite sistemini tanıtıcı sunumlar yapmak. Üniversite, fakülte ve bölüm tanıtımları, sınav kaygısı ve baş etme yolları gibi konularda seminerler düzenlemek.

*Tercih Danışmanlığı: Üniversite sınavı sonrası yapılan lisans programları tercihlerinde rehberlik etmek.

 EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

*Başarıyı engelleyen etmenleri belirlemek, onları azaltmak ya da ortadan kaldırmak için öğrencilerin farkındalığını artırmaya çalışarak akademik başarılarını desteklemek,

*Etkin ve verimli ders çalışma becerileri kazandırmak,

*Zamanı iyi kullanma, plan yapma ve uygulama görüşmeleri planlamak,

*Sınav kaygısını kontrol edebilmelerine yardımcı olmak.

*Kendi özelliklerine uygun alan, bölüm, meslek seçme gibi eğitsel kararlar alabilmesi için gerekli bilgi altyapısının sağlamak.